Hoe we werken?

Tools we use

De basis van succes: Psychological Safety in teams 

High-Effective teams zijn er in allerlei soorten en vormen, maar allemaal delen ze één gemeenschappelijk kenmerk: de teamleden voelen zich vrij om te vertellen welke vragen ze hebben of welke onduidelijkheden er zijn en waar ze zich zorgen over maken. Dit verschijnsel wordt ‘psychological safety’ genoemd en is door Amy Edmondson gedefinieerd als: ‘de overtuiging dat niemand wordt gestraft of vernederd vanwege het uitspreken van ideeën, vragen, zorgen of fouten’. 

Zo vanzelfsprekend als het klinkt, blijkt dit in de praktijk lastig om te realiseren. Een geintje is snel gemaakt en ‘is niet zo bedoeld hoor’. Tegelijkertijd geeft humor de kracht om te accepteren wat er mis gaat. Fouten maken mag, maar moet geen geld kosten.

 OverDeBrugLinks begint met een meetinstrument om de veiligheid in het team te meten. We hebben vervolgens een schat aan groepservaringen en interventies om de psychologische veiligheid in het team te vergroten. Vanuit die basis werken we aan de thema’s die het team zelf definieert als sta-in-de-weg voor doelmatige samenwerking. .   

Waar letten we op?

High-effective teams

Om succesvol te lijken in een team, hoef je maar een paar simpele regels te volgen. Geen domme vragen stellen of opmerkingen maken staat met stip op één. Niet te betweterig of arrogant overkomen met nieuwe ideeën of mogelijke oplossingen is twee. En op drie: Als er toch onverhoopt iets misgaat, dit dan zo snel mogelijk wegmoffelen en er niet meer over praten. Kort samengevat: hou je mond! 

Om echt succesvol te zijn in een team, zijn er een paar moeilijke regels. Stel veel vragen en check vooral vaak dat waar jij aan denkt, hetzelfde is als je collega denkt. Vertel je ideeën en stel vragen, juist als daardoor blijkt dat je er niets van begrijpt. Gaat er iets mis? Overleg en leer van je collega. Teams die zo functioneren worden high-effective teams genoemd.  Over deze manier van werken maken we binnen het team de afspraken die nodig zijn. 

Ontwerp?

Op basis van de input vanuit het team ontwerpen we een maatwerk traject waarmee het team zelf aan de slag kan met de eigen ontwikkeling.