Wat levert het op?

Een traject met OverDeBrugLinks levert altijd verandering & beweging op. De richting bepaalt de opdrachtgever samen met het team tijdens het traject. Onze basis ligt in de zorg voor psychologische veiligheid, om die te bereiken zullen we met het team aan de slag gaan om de randvoorwaarden voor een veilig werkklimaat vast te leggen. Er ontstaat één taal om de samenwerking te bespreken. Vanuit een veilige basis kunnen verschillende thema’s worden aangepakt. Als we kiezen voor een Action Learning aanpak ontstaat lerend vermogen in een team om zelf de teamontwikkeling vorm te geven:

       Een feedback structuur waardoor aanspreken in de organisatie is verankerd

       Een toekomstvisie voor een dagbestedingslocatie in een veranderend zorglandschap

       Een nieuwe overlegstructuur in een team behandelaren waarin niet anciënniteit maar expertise leidend is

       Een leerafspraak in het team met voor ieder teamlid een persoonlijk leerdoel en buddy-collega

       Begrenzing van roddel en uitsluiting door heldere werkafspraken en leiderschap.